jinzhou
設備情況
 

公司現有機械設備情況

 序號

 設備名稱

 品牌、型號

 產地

 數量

 性能狀況

 出廠時間

 1

 多功能洗掃車

 福龍馬牌FLX5164TQS

 福建

 1輛

 新購置

 2012-02-24

 2

 5噸機掃車

 福龍馬牌FLX5100TSL

 福建

 2輛

 新購置

 2012-03-05
 2012-02-21

 3

 3噸機掃車

 福龍馬牌FLN5060TSL

 福建

 1輛

 良好

 2008-10-24

 4

 3噸機掃車

 福龍馬牌FLN5060TSL

 福建

 1輛

 良好

 2008-10-24

 5

 3噸機掃車

 中標牌ZLJ5063TSL

 湖南

 1輛

 良好

 2008-03-28

 6

 7.6噸高壓水車

 福龍馬牌FLX5164GQX

 福建

 2輛

 新購置

 2012-02-24
 2012-02-26

 7

 8噸高壓水車

 東風牌SE5168GSS3

 深圳

 1輛

 良好

 2008-09-25

 8

 8噸高壓水車

 東風牌SE5168GSS3

 深圳

 1輛

 良好

 2008-09-25

 9

 車載裝桶平板車

 東風牌SE5042JHQCJ3

 深圳

 1輛

 良好

 2008-12-19

 10

 車載裝桶平板車

 東風牌SE5042JHQCJ3

 深圳

 1輛

 良好

 2008-11-17

 11

 自卸車

 解放牌CA3047P90K41L2

 云南

 1輛

 良好

 2009-06-10

 12

 自卸車

 解放牌CA3047P90K41L2

 云南

 1輛

 良好

 2009-04-15

 13

 自卸車

 解放牌CA3047P90K41L2

 云南

 1輛

 良好

 2009-09-09

 14

 車載裝桶平板車

 東風牌SE5042JHQCJ3

 深圳

 2輛

 良好

 2008-09-28

 15

 車載裝桶平板車

 東風牌SE5042JHQCJ3

 深圳

 1輛

 良好

 2008-08-18

 16

 車載裝桶平板車

 東風牌SE5042JHQCJ3

 深圳

 1輛

 良好

 2008-05-15

 17

 車載裝桶平板車

 東風牌SE5042JHQCJ3

 深圳

 2輛

 良好

 2008-06-30

 18

 車載裝桶平板車

 東風牌SE5042JHQCJ3

 深圳

 1輛

 良好

 2008-10-28

 19

 鉤臂車

 東風牌EQ52542XXS3

 深圳

 2輛

 良好

 2010-03-16

注:針對不同地域城市,另外購置符合當地作業要求的設備。

 

版權信息
版權所有 Copyright(C)2014-2017 深圳市金州市政工程有限公司
66路投注